STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Podlaskim
 Ważne adresy
 Biblioteka
 Dokumenty

Gminne Centrum Informacji
w Mielniku

Zapraszamy!


Zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Mielnik i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.
Ul.Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
woj.podlaskie